foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

Creative Social Widget

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ASM-TVonline 24 Hrs.

ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการแผ่ขยายของแนวทางจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ในสมัยของท่านอิมามริฎอ (อ.)ส่วนหนึ่งจากภารกิจหน้าที่ต่างๆ ที่สำคัญของบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอิมามริฎอ (อ.) ในด้านหนึ่งนั่นคือ การชี้แนะและการนำทางประชาชนไปสู่คำสอนของคัมภีร์อัลกุอานและซุนนะฮ์ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ในอีกด้านหนึ่ง คือ....

Read more ...

ความสำคัญของการให้อภัย...ในอิสลามการให้อภัยจึงเป็นส่วนหนึ่งจากจริยธรรมอันสูงส่ง และเป็นมารยาทอย่างหนึ่งของการคบหาสมาคม เนื่องจากในการดำเนินชีวิตทางสังคมนั้นเราจะพบว่า มีน้อยคนนักที่สิทธิต่างๆ ของเขามิเคยถูกล่วงละเมิดจากผู้อื่น ดังนั้นการที่จะให้สังคมเกิดความสงบสุขได้นั้น ปัจจัยสำคัญ...

Read more ...

พึงรู้เถิด! แผนการของซาตานนั้นอ่อนแอเสมอผู้ที่เชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะ และดำเนินแผนงานต่างๆ ของตนไปตามคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานและการชี้นำของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และบรรดาอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ผู้บริสุทธิ์ของท่านนั้น ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาได้.....

Read more ...

การปฏิบัติ (อะมั้ล) ที่ดีที่สุดในรัตติกาลแห่งลัยละตุลก็อดริ์ค่ำคืนที่ในตลอดทั้งปีจะไม่พบค่ำคืนใดที่มีความดีงามและประเสริฐยิ่งไปกว่าค่ำคืนแห่ง "ลัยละตุลก็อดริ์" การอิบาดะฮ์ (การนมัสการและการเคารพภักดี) ต่อพระผู้เป็นเจ้าในค่ำคืนนี้ประเสริฐกว่าและให้ภาคผล....

Read more ...

ทัศนะว่าด้วยเรื่องการประทานกุรอานและการแต่งตั้งท่านศาสดา (ซ็อลฯ)รายงานมากมายที่กล่าวว่า ระยะเวลาการประทานกุรอานทั้งหมด 23 ปี รายงานฮะดีษที่นักวิชาการคนดังกล่าวได้อ้างถึง เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาของการประทานอัลกุรอานว่าทั้งหมดใช้เวลา 20 เท่านั้น ซึ่งถ้าหากพิจารณา...

Read more ...

อิมามฮะซัน อัลมุจญ์ตะบา (อ.) แบบอย่างด้านจริยธรรมสำหรับผู้ขัดเกลา แบบอย่างทางด้านพฤติกรรมที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั้นคือบรรดาอิมาม (อ.) ผู้บริสุทธิ์ ท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นก็เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่ในการดำเนินชีวิตของพวกท่านได้เผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆ นานัปการ แต่....

Read more ...