foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ถอดรหัสความนิยม ต่อกลุ่ม "อันซอรุลลอฮ์แห่งเยเมน" เกิดขึ้นได้อย่างไร?

มากกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองทางตอนเหนือและมากกว่าครึ่งของพลเมืองทางตอนใต้ของประเทศเยเมนให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางต่อขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” และแผนทางการเมืองของกลุ่มนี้ โดยจำนวนของผู้ให้การสนับสนุนดังกล่าวจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน แต่คำถามก็คือว่า การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนต่อขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” นี้มาจากไหน?

       ทีมข่าวต่างประเทศของมัชริกนิวส์ – ดุลอำนาจทางการเมืองภายในประเทศเยเมนกำลังสลายตัวและกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บรรดาผู้สังเกตการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมนและในเมืองอื่นๆ ต่างกล่าวว่า ความนิยมและความรักของประชาชนที่มีต่อขบวนการเคลื่อนไหว "อันซอรุลลอฮ์" แห่งเยเมนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน และผู้สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวนี้ก็กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นที่ว่าการชุมนุมประท้วงอย่างสันติของประชาชนเรือนล้านของขบวนการเคลื่อนไหวนี้ออกมาแสดงพลังในจัตุรัสกลางเมืองหลวงของเยเมน นับว่าเป็นเรื่องปกติของประเทศเยเมน

       ถือเป็นเรื่องปกติที่ส่วนหนึ่งของเกมทางการเมืองจะออกมาในรูปแบบของ "สถิติและตัวเลข" โดยที่จำนวนของประชาชนเรือนล้านที่เชื่อมต่อกันอย่างยาวเหยียดจากทุกมัซฮับ (นิกาย) และทุกเผ่าชนที่อยู่เคียงข้างกับขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” ของชีอะฮ์ เพื่อที่จะทำให้ความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ของตนบรรลุผลนั้น คือข้อเท็จจริงหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และรัฐบาลเยเมนก็ไม่สามารถมองข้ามสิ่งนี้ไปได้เลย ขณะที่พลเมืองทางตอนเหนือของเยเมนมากกว่าหนึ่งในสามให้การสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” และความคิดริเริ่มทางการเมืองของขบวนการที่ยิ่งใหญ่นี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของพลเมืองที่อยู่ทางภาคใต้ของเยเมน ก็เป็นผู้สนับสนุนขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” เช่นเดียวกัน และสัดส่วนนี้นับวันก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

       ซึ่งขณะนี้ประชาชนถือว่าความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ของขบวนการเคลื่อนไหวนี้วางอยู่บนความถูกต้อง และพวกเขาได้ย้ำว่ารัฐบาลจะต้องแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีและสนองตอบต่อพวกเขา ภาพและข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดคำถามมากมายนับไม่ถ้วนแก่เรา อย่างเช่น ขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนมาได้อย่างไร ขบวนการเคลื่อนไหวนี้ได้ย่างก้าวเช้าสู่การเผชิญหน้าทางทหารและทางการเมืองกับรัฐบาลอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงการต่อต้านต่างๆ อย่างกว้างขวางจากโลกอาหรับและภูมิภาครวมทั้งในระดับนานาชาติที่มีต่อขบวนการเคลื่อนไหวนี้ แล้วทำไมกลุ่ม “อันซอรุลลอฮ์” จึงสามารถดึงดูดความสนใจของพลเมืองชาวเยเมนเรือนล้านมาสู่เป้าหมายต่างๆ ของตนได้อย่างไร?

ชื่อเสียงในทางที่ดีงามของขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” ในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

       เมื่อพิจารณาโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีงามนี้ ชี้ให้เห็นว่า ขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” ตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวในเวทีทางการเมืองของประเทศเยเมนนั้น ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและคำขวัญต่างๆ ของตนมาโดยตลอด และจะดำเนินการต่างๆ อย่างสันติและสร้างความสงบในการแก้ไขปัญหาภายในต่างๆ ของประเทศเยเมน จวบจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ในการหยุดยิงที่ลงนามไว้กับรัฐบาลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เคยใช้เล่ห์เหลี่ยมและกลลวงใดๆ เช่นเดียวกันนี้ขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” จะใช้แนวทางที่มีเกียรติและการชุมนุมประท้วงอย่างสันติของประชาชนในการบรรลุความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ชอบธรรมของตน โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเยเมนถือว่าสิ่งนี้เป็นที่อนุญาต และไม่ขัดแย้งต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายสากลในเยเมนแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ที่วางอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมของกลุ่ม “อันซอรุลลอฮ์”

       เมื่อพิจารณาถึงความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ทางด้านสังคมและการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” จวบจนถึงวันนี้นั้น เสียงเรียกร้องของพวกเขาที่ได้ป่าวประกาศออกมาในการชุมนุมประท้วงต่างๆ อย่างสันติของตนนั้น ล้วนเป็นความต้องการที่ชอบธรรมและเป็นข้อเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมายเสมอมา ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในเวทีทางการเมืองในเยเมน ขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” ไม่เคยเรียกร้องในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถเจรจากันได้ หรือในเรื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติจริงได้

        ตลอดเวลาของการดำเนินกิจกรรม ขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” มักจะถูกตั้งข้อกล่าวหาต่างๆ นานาว่ามีความพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในรัฐบาล และต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามต่างๆ จากรัฐบาลในเส้นทางของการดำเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหว ตัวอย่างล่าสุดของการประท้วงคัดค้านของกลุ่มนี้เกี่ยวกับการเพิ่มสูงขึ้นของราคาวัสดุที่ผลิตจากน้ำมันดิบในเยเมน และยับยั้งการเพิ่มราคาใหม่ของรัฐบาล แต่กลุ่ม “อันซอรุลลอฮ์” ไม่เคยแสดงออกด้วยท่าทีที่รุนแรงและในทางลบแต่อย่างใดทั้งสิ้น กระทั่งว่าเมื่อกลุ่มการเมืองต่างๆ ของเยเมนได้หันมาใช้แผนสงครามเพื่อกำจัดและลอบสังหารบรรดาผู้นำของขบวนการนี้ก็ตาม ตัวอย่างก็คือ การลอบสังหารผู้แทนของขบวนการเคลื่อนไหวนี้ในการประชุมเจรจาแห่งชาติของเยเมน ถึงกระนั้นก็ตามขบวนการเคลื่อนไหวนี้ไม่เคยยึดแนวทางและท่าทีในทางลบ หรือหันมาใช้การต่อสู้โดยติดอาวุธเหมือนกับขบวนการต่อสู้และพรรคการเมืองอื่นๆ ของเยเมนแต่อย่างใดทั้งสิ้น อย่างเช่นที่พรรคปฏิรูปของเยเมนเคยกระทำ

        ขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ของตนนั้นเกิดจากความต้องการและเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเยียวยาแก้ไขสภาพการณ์ในเยเมน เพื่อการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จากการพิจารณาโดยสังเขปเกี่ยวกับแนวโน้มของสถานการณ์ล่าสุดของเยเมนนั้นชี้ให้เห็นว่า การชุมนุมประท้วงที่ขบวนการเคลื่อนไหวนี้จัดให้มีขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้น ไม่เพียงแต่จะได้รับการต้อนรับและการเข้าร่วมอย่างอบอุ่นจากบรรดาสมาชิกและผู้นิยมชมชอบกลุ่มนี้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนมากของผู้เข้าร่วมในการชุมนุมประท้วงอย่างสันติในครั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงของขบวนการเคลื่อนไหวนี้ และการเข้าร่วมของพวกเขาส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่พวกเขาได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และความต้องการต่างๆ ร่วมกันระหว่างตนเองและขบวนการเคลื่อนไหวนี้

ความเป็นที่รักของประชาชนของบรรดาผู้นำและผู้กำหนดนโยบายของกลุ่ม “อันซอรุลลอฮ์”

       ในเยเมนไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้ที่ว่า บรรดาผู้นำของขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” นั้นคือส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแยกออกจากสังคมได้ ผู้ตัดสินใจของขบวนการเคลื่อนไหวนี้ส่วนใหญ่มาจากชนชั้นรากหญ้าและกลุ่มคนที่ยากจนขัดสนในสังคม โดยที่พวกเขาจะเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชนและสาธารณชนทุกครั้งและจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนในทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ติดตามเรื่องราวและสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศเยเมนนั้น จะรับรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงความขัดแย้งและความแตกแยกในระหว่างบรรดาผู้นำของขบวนการเคลื่อนไหวและกลุ่มพรรคการเมืองต่างๆ ของประเทศนี้ รวมทั้งความแตกแยกของประชาชนทั่วไป ฐานประชาชนของกลุ่มพรรคเหล่านี้และบรรดานักการเมืองเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนตลอดมา

กลุ่ม “อันซอรุลลอฮ์” สนับสนุนการปลดปล่อยปาเลสไตน์และสนใจปัญหาสำคัญต่างของโลกอิสลาม

        ขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” เป็นหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวที่หาได้ยากในประเทศเยเมนและในกลุ่มประเทศอาหรับ ตลอดเวลานั้นกลุ่มนี้จะให้การสนับสนุนปัญหาต่างๆ ของโลกอาหรับและโลกอิสลาม อย่างเช่นปัญหาของปาเลสไตน์ และมีจุดยืนในการสนับสนุนและการเข้าข้างประชาชนปาเลสไตน์ในปัญหาการถูกรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลไซออนิสต์ที่กระทำต่อฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์มาโดยตลอด และยืนเคียงข้างประชาชนชาวอาหรับในการต่อสู้ทางการเมืองและการทหาร โดยมีเป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือต่อชาวปาเลสไตน์และปัญหาต่างๆ ของโลกอิสลามและโลกอาหรับอย่างแข็งขัน

        ตลอดช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของขบวนการ “อันซอรุลลอฮ์” สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำเร็จในระหว่างเหตุการณ์และปัญหาภายในของเยเมนกับกลุ่มประเทศอาหรับและโลกอิสลาม หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของคำกล่าวอ้างนี้ คือคำปราศรัยต่างๆ ของ “ซัยยิดอับดุลมะลิก อัลเฮาซีย์” ผู้นำขบวนการเคลื่อนไหวอันซอรุลลอฮ์ โดยที่คำปราศรัยทุกครั้งในช่วงล่าสุดของท่านนั้น ได้เชื่อมโยงสิทธิต่างๆ อันชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายของประชาชนชาวเยเมน เข้ากับสิทธิต่างๆ ที่ถูกปล้นสะดมของประชาชนชาวปาเลสไตน์

        บรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการณ์มีความเห็นตรงกันว่า คำปราศรัยต่างๆ ของ “ซัยยิดอับดุลมะลิก อัลเฮาซีย์” นั้นส่วนใหญ่จะชี้ถึงจุดที่ว่า ปัญหาปาเลสไตน์เป็นปัญหาภายในของประเทศเยเมนด้วย เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากสำหรับโลกอาหรับและโลกอิสลาม และท่านมีความเชื่อว่า รากฐานและพื้นฐานของการเยียวยาแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยเมนนั้นคือปัญหาปาเลสไตน์

        ปัจจุบันขบวนการเคลื่อนไหว “อันซอรุลลอฮ์” กลายเป็นส่วนสำคัญของความเป็นจริงทางการเมืองของประเทศเยเมนไปแล้ว และเมื่อพิจารณาถึงการชุมนุมประท้วงของประชาชนเรือนล้านที่ผู้สนับสนุนของกลุ่มนี้ได้จัดขึ้นในเมืองหลวงของเยเมนแล้ว รัฐบาลของเยเมนจำเป็นต้องทบทวนมุมมองของตนที่มีต่อสถานะของขบวนการเคลื่อนไหวนี้ และจะต้องหันมาพิจารณาแนวทางและตัวเลือกที่จะให้กลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมในเกมการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่กำลังปกคลุมอยู่ในคาบสมุทรอาหรับ ในด้านหนึ่งจะเห็นถึงความไม่สงบต่างๆ และสงครามแย่งชิงบัลลังก์ในระหว่างราชวงศ์ซะอูด และในอีกด้านหนึ่งสงครามแย่งชิงและปล้นสะดมทรัพยากรธรรมชาติของเยเมนโดยราชวงศ์นี้ และความพยายามของพวกเขาที่จะครอบครองเหนือช่องแคบ “บับเอลมันเดบ” (Bab-el-Mandeb) หรือ “Gate of Scars” ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา


ที่มา :  Mashregh News

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม