foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

Creative Social Widget

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ASM-TVonline 24 Hrs.

ท่านหญิงซัยนับ (อ.) กับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

      หนึ่งปีภายหลังจากที่ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้มาพำนักอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ บรรดาสตรีและหญิงสาวผู้ใฝ่ในความรู้ ได้เขียนจดหมายถึงท่านอิมาม (อ.) ซึ่งมีใจความว่า : พวกเราได้ยินมาว่าบุตรีของท่าน คือท่านหญิงซัยนับ (อ.) นั้น เป็นผู้มีความรอบรู้และมีความประเสริฐที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เหมือนดั่งท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) ผู้มารดาของนาง หากท่านอนุญาต ในช่วงเช้าของวันอีดหนึ่ง พวกเราจะมาพบนาง เพื่อพวกเราจะได้รับประโยชน์จากความรู้ของนาง

     ท่านอิมามอาลี (อ.) จึงได้อนุญาตให้ท่านหญิงซัยนับ (อ.) บุตรีผู้ทรงความรู้ของท่านได้จัดการเรียนการสอนให้สตรีมุสลิมของเมืองกูฟะฮ์ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาแก่บุคคลเหล่านั้น ท่านหญิงซัยนับ (อ.) เองก็พร้อมตอบรับในภารกิจดังกล่าว ภายหลังจากได้มีการพบปะพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว ท่านหญิงซัยนับ (อ.) จึงตัดสินใจจัดการเรียนการสอนตัฟซีร (การอรรถาธิบาย) คัมภีร์อัลกุรอานแก่พวกนาง พร้อมกับมีการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ทางศาสนา (1)

    ในวันหนึ่งในขณะที่ท่านหญิงซัยนับ (อ.) กำลังอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่สตรีชาวกูฟะฮ์อยู่นั้น ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน (อ.) ได้เข้ามาในที่ชุมนุมนั้น เพื่อที่จะตรวจตราและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของบุตรีของตนอย่างใกล้ชิด ในวันนั้นท่านหญิงซัยนับ (อ.) กำลังอรรถาธิบาย ฮุรูฟมุก็อฏฏออะฮ์ «کهیعص » อยู่

    เมื่อท่านอิมามอะลี (อ.) เห็นสิ่งดังกล่าว ท่านได้ชี้ให้เห็นถึงการอรรถาธิบายอีกอย่างหนึ่งของฮุรูฟ (อักษร) เหล่านี้ โดยได้กล่าวว่า : โอ้ลูกสาวของพ่อ! อักษร (ฮุรูฟ) เหล่านี้เป็นรหัสลับเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเจ้า ผู้เป็นเชื้อสายของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

      ต่อจากนั้นท่านอิมามอะลี (อ.) ก็ได้เล่าเหตุการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมทั้งหมดแห่งกัรบะลาให้บุตรีของท่านและผู้ที่ร่วมในที่นั้นได้รับฟัง ท่านหญิงซัยนับ (อ.) เมื่อได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวก็รู้สึกโศกเศร้าและสะเทือนใจต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างมาก และได้ร่ำไห้ด้วยเสียงดังจนทำให้บรรยากาศของห้องเรียนอัลกุรอานนั้นเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์โศก (2)


 แหล่งอ้างอิง :

(1) ริยาฮีนุชชะรีอะฮ์, เล่มที่ 3, หน้าที่ 57

(2) ค่อซออิซุซซัยนะบียฮ์, หน้าที่ 27


แปล/เรียงเรียง : ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม